władze

logo Fundacja Duende Flamenco

FUNDACJA DUENDE FLAMENCO

  Prezes Sławomir Dolata

       + 48 604 34 77 79  dolata@danza.art.pl

Z-ca Prezesa Paulina Dolata

+ 48 607 65 99 96 biuro@fdf.art.pl

Rada Nadzorcza Marianna i Adam Mordka